Kurumsal

Misyonumuz

EKSENDE İNSAN

Mevcudatın ekseni olan Allah’ın, tüm kâinatı mahlûkatın ekseni olan insanın hizmetine sunduğuna iman ederiz. Dolayısıyla insanı insana, kurumlara, maddi değerlere, ideallere kısaca Allah’tan başka hiçbir şeye adamamak; bilakis tüm bunları insanın mutluluğuna adamak; insanı faaliyetlerin değil faaliyetleri insanın hizmetine sunmak derdiyle hareket ederiz.

TAVIRDA DENGE

Vahye uygun dengeli bir hayat kaygısı taşır; insanı, eşyayı, olayları, ‘kurumları, sosyal olguları değerlendirip yorumlarken Adaletli ve İtidal sahibi “akıllar olmaya çabalarız. Emir ve yasaklarda Kur’an-i ölçüleri aşmayıp, Allah Rasulü’nün Sünneti’ni ayrıştırmayıp, yeryüzünde adil ve mutedil olabilmek için çalışırız.

TASARRUFTA İHTİYAÇ

“Yiyin için ama israf etmeyin; çünkü O israf edenleri sevmez. (Araf 7/31)” ayetini mihenk bilip tüketirken ihtiyaç kadarını meşru kabul ederiz. Allah’ın bize tahsis ettiği zaman, mekan, sağlık, bilgi, enerji gibi tüm maddi ve manevi değerleri kullanırken amacının Allah için olup olmadığını sorgular, ihtiyaç kadarını kullanırız.

İlginizi Çekebilir

Etkinlikler